Ви є тут

MES системи управління виробництвом

30.10.2018

Система MES Qguar - комплексна система оперативного управління підприємством будь-якого масштабу. Автоматизована система управління виробництвом дозволяє зв'язати в єдину структуру всі виробничі бізнес-процеси.

Сьогодні автоматизація виробництва лежить в основі розвитку сучасної промислової галузі. Завдяки автоматизації виробничих процесів (впровадження системи автоматизації виробництва і процесами на ньому), в значній мірі підвищується ефективність праці, помітно поліпшується якість виробленої продукції. Автоматизація процесів робить процес виготовлення продукції більш безпечним і комфортним для всіх працівників підприємства на кожному з його етапів.

Особливості MES системи

За допомогою MES системи для автоматизації виробництва компанії мають можливість в режимі реального часу здійснювати планування, оптимізацію, контроль і документування всіх процесів від початку формування замовлення до випуску готової продукції.

Система автоматизації підприємства дозволяє:

 • швидко і ефективно моделювати виробничі бізнес-процеси;
 • реєструвати хід їх виконання.

Можливість інтеграції з іншими зовнішніми системами (ERP, SCADA, спеціалізовані системи для логістики) дозволяє простежувати продукцію, компоненти і сировину на кожному окремому етапі їх перебування на виробництві.

Зібрана інформація про процеси виробництва дозволяє підтримувати управління за принципом "Lean Manufacturing" (бережливе виробництво).

Система управління виробництвом також підтримує міжнародні стандарти якості: HACCP, IFS, SIX SIGMA, і т.п. Використання заздалегідь передбачених звітів у системі дозволяє відображати повну картину виробничого процесу на всіх рівнях - починаючи з майстра зміни і закінчуючи директором заводу.

Переваги MES системи

Переваги використання програми автоматизації виробництва від компанії Quantum в Україні виглядають наступним чином:

 • збільшення продуктивності праці;
 • підтримка бережливого виробництва (Lean Manufacturing);
 • скорочення виробничих витрат;
 • інтеграція з промислової автоматикою;
 • оперативний моніторинг виробничих процесів;
 • система управління виробничими процесами надає можливість швидкого виявлення критичних ситуацій;
 • ліквідація паперового документообігу;
 • впорядкування процесів і ресурсів;
 • інтеграція з зовнішніми системами;
 • можливість простого і швидкого моделювання бізнес-процесів;
 • сучасний інтерфейс користувача.

Функціональність системи MES

Програма управління виробництвом Qguar MES передбачає наступну функціональність:

 • управління рецептурами (BOM);
 • ростежуваність (генеалогія) продукції;
 • управління бізнес-процесами у виробництві;
 • управління виробничими заявками;
 • складання і автоматичне оновлення графіка виробництва;
 • кількісна інформація про продукцію в процесі виробництва;
 • МЕС система проводить оперативний і архівний реєстр роботи обладнання і персоналу;
 • реєстр виробничих подій;
 • управління партіями і серійними номерами продуктів;
 • підтримка процесів контролю якості;
 • інтеграція з зовнішніми системами.

Призначення системи

Автоматизована система управління виробництвом Qguar MES - це інструмент для забезпечення ефективної роботи виробничого підприємства будь-якого рівня складності.

Він призначений для підприємств, у яких виникає необхідність точно вимірювати витрати виробництва, ефективність роботи обладнання і персоналу.

Шляхом систематичної реєстрації точних даних про виробничі процеси, система з автоматизації процесів виробництва дозволяє впровадити концепцію управління "Lean Manufacturing", тобто усувати марнотратство, і, разом із тим, зводити до мінімуму виробничі витрати.

Qguar MES незамінний в роботі підприємств, які використовують різні системи контролю HACCP, IFS, SIX SIGMA.

Система постійно накопичує інформацію про виробничі процеси, роблячи її доступною для подальшої аналітики. Автоматизація процесу виробництва https://quantum-int.com/uk/qguar-mes-upravlenie-proizvodstvom/, згідно заздалегідь встановленим службовим правам, спрощує при цьому керівним кадрам процес прийняття рішень, а працівникам виробництва забезпечує почуття безпеки, шляхом чіткої персоналізації при виконанні окремих операцій.